Tack till Erika Jönsson och Anders Andersson för all proffs hjälp med att visa Viking, Gin och Malte utan er hade detta inte gått så bra då jag hade svårt att springa i ringen denna dag och tack till alla fina foto som tagits av Anncatrin Uppfeldt.